Logga in   |  Bli kund

Banner1_AretsFonder2020.png

Fondnyheter

 • Odin Emerging Markets ökade 0,35 procent i december - Tencent största innehavet  

  Odin Emerging Markets ökade 0,35 procent i december - Tencent största innehavet

  Fonden Odin Emerging Markets steg 0,35 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,48 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,48 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Dan Erik Glover.

  Bland fondens positiva bidragsgivare under året lyfter förvaltaren innehav med exponering mot infektionskontroll, e-handel, solenergi och teknik.

  "Det är företag som malaysiska Hartaleg som producerar engångshandskar, kinesiska teknikjätten Tencent, solparkutvecklaren Solarpack och Indian Garware Technical Fibers som producerar rep och nät för ett antal olika applikationsområden", skriver Glover.

  På den negativa sidan uppger förvaltaren att man hittar företag som varit särskilt utsatta för nedstängningar och förlust av turism, till exempel sydafrikanska Bidvest och Bidcorp. Glover är dock fortsatt positivt inställd till dessa innehav och tror att dessa kommer leverera starka resultat när ekonomin och reseverksamheten normaliseras.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Tencent, Alibaba och Garware Technical Fibres med portföljvikterna 6,15, 5,20 respektive 5,03 procent.

  Den geografiska allokeringen var vid tidpunkten störst mot Kina, Indien och Taiwan.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Global ökade 1,3 procent i december - Förvärvsbaserade bolag bidrog starkt till avkastningen under året  

  Odin Global ökade 1,3 procent i december - Förvärvsbaserade bolag bidrog starkt till avkastningen under året

  Fonden Odin Global C steg 1,3 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,0 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Harald Nissen och Håvard Opland.

  "Fondens största positioner stod sig väl genom ett tufft år och bidrog avsevärt till fondens meravkastning. I synnerhet bidrog våra förvärvsbaserade företag, som IMCD och Lifco, med en gedigen fundamental utveckling trots utmanande marknadsförhållanden. Constellation Software, som är ägare till ett antal olika mjukvaruföretag, hade också en stark resultatutveckling", skriver förvaltarna.

  Opland och Nissen uppger att innehav som under året gick sämst var bolag som påvekades av nedläggningen av skolor, restauranger, hotell och kontor. Bland enskilda innehav nämns restaurangägaren MTY Food Group, matsalsoperatören Compass och matleverantören Bid Corporation.

  Avslutningsvis nämner förvaltarna att de under året köpte in sig i flera starka digitala affärsmodeller, som Microsoft, Visa, Amazon och Dassault. Genom köp i Thermo Fisher och det amerikanska industriföretaget IDEX ökades även exponeringen mot hälsa.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet IMCD, Constellation Software och Lifco med portföljvikterna 7,78, 7,37 respektive 5,84 procent.

  Störst branschexponering hade fonden vid tidpunkten mot industrivaror och tjänster, informationsteknik och finans.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sagax blev årets bästa innehav - Odin Fastighet ökade 3,2 procent i december  

  Sagax blev årets bästa innehav - Odin Fastighet ökade 3,2 procent i december

  Fonden Odin Fastighet C steg 3,2 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Nils Hast.

  "År 2020 blev ett bra år för ODIN Fastighet trots pandemin och de mycket turbulenta marknaderna under årets första kvartal. Sagax, ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom lager och lätt industri, är vårt största innehav och dessutom det som bidrog mest till avkastningen 2020. Sagax var också den bästa bidragsgivaren under 2019", skriver förvaltaren.

  Utöver Sagax kom de två största positiva bidragen under året från norska Entra och svenska Offentliga Hus, som båda var föremål för uppköpserbjudanden. De sämsta innehaven blev Klövern, Corem och Pandox. Positionen i Klövern avyttrades dock i juli, uppger Hast.

  Under året tog fonden in fem nya innehav i form av FastPartner, Amasten, Brinova, Offentliga Hus och Fortinova Fastigheter. Atrium Ljungberg och Capital såldes däremot.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Sagax, Nyfosa och Platzer fastigheter med portföljvikterna 8,79, 7,52 respektive 6,19 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Asia ökade 3,1 procent i december - nya positioner i UltraTech Cement och Balkrishna Industries  

  C WorldWide Asia ökade 3,1 procent i december - nya positioner i UltraTech Cement och Balkrishna Industries

  Fonden C WorldWide Asia 1A steg 3,1 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 9,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.
  Största positiva bidragsgivare var Samsung Electronics, Hangzhou Tigermed och Li Ning.
  Fonden tog nya positioner i UltraTech Cement och Balkrishna Industries.

  "Mycket välskötta och lönsamma Ultratech är det ledande cementbolaget i Indien och har dessutom medvind av ökande satsningar inom infrastruktur och bostäder. Indiska Balkrishna Industries är verksamt inom däck för anläggningsmaskiner, jordbruksfordon och liknande och växer sin affär kontinuerligt, bland annat genom vertikal integration och effektivt utnyttjande av synergier och stordriftsfördelar med positiv effekt på marginalerna", skriver förvaltarna.

  Vid månadens slut var fondens största innehav TSMC, Samsung Electronics och Tencent Holdings.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets ökade 2,8 procent i december - Samsung gick starkt efter digital kapitalmarknadsdag  

  C WorldWide Emerging Markets ökade 2,8 procent i december - Samsung gick starkt efter digital kapitalmarknadsdag

  Fonden C WorldWide Emerging Markets steg 2,8 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.
  Största positiva bidragsgivare var Samsung Electronics, TSMC och Hangzhou Tigermed.

  "Samsung Electronics höll en digital kapitalmarknadsdag som förstärkte bilden av deras ledarskap inom integrerade kretsar och smartphoneteknologi, med flera nyheter. TSMC-aktien följde med upp i spåren av detta", skriver förvaltarna.
  Största negativa bidragsgivare var Alibaba som enligt förvaltarna sjönk på oro över nya antitrustbestämmelser, Universal Vision Biotech och Arco Platform.
  Fonden avyttrade Galaxy Entertainment, då värderingen enligt förvaltarnas mening prisar in en för optimistisk utveckling på medellång sikt.

  Vid månadens slut var fondens största innehav TSMC, Samsung Electronics och Alibaba Group Holding.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Stable Equities minskade 0,9 procent i december - Fiserv och Fidelity International Services bidrog negativt  

  C WorldWide Stable Equities minskade 0,9 procent i december - Fiserv och Fidelity International Services bidrog negativt

  Fonden C WorldWide Stable Equities 1A minskade 0,9 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 9,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktier inom kraftförsörjning, konsumentvaror och telekom presterade, medan IT tyngde utvecklingen något. Detta uppger fondens förvaltare.
  Största positiva bidragsgivare var Guangdong Investment som slöt ett starkt avtal om vattenpriser i Hongkong de kommande åren.
  Största negativa bidragsgivare var betalningsbolagen Fiserv och Fidelity International Services i spåren av lägre ekonomisk aktivitet under pandemin.
  Fonden tog en ny position i S&P Global som förvaltarna beskriver som en ledande leverantör av finansiella datatjänster (kreditrating, aktieindex), och att området fortsätter att växa.

  Fonden avyttrade Shenzhen Expressway och minskade därmed exponeringen mot kinesiska motorvägar som enligt förvaltarna haft ett tufft år även om trafiken återhämtat sig. Fonden avyttrade också telekomoperatören Hongkong HKT Trust på svagare vinstutveckling än väntat.

  Vid månadens slut var fondens största innehav Intercontinental Exchange, Dollar General och Grand City Properties.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Det är aldrig för tidigt att börja spara  

  Det är aldrig för tidigt att börja spara

  Med ränta-på-ränta-effekten som kan uppnås genom ett månadssparande i fonder kan dina sparmål bli verklighet snabbare! Oavsett vad du sparar till – ett härligt liv som pensionär, en trygg start i livet för barnen eller en kontantinsats till en bostadsrätt - så är det viktigaste sparandet det som blir av. Vad drömmer du om?

  Med ett automatisk månadssparande avvaras återkommande en summa varje månad när lönen kommer som investeras i de fonder du har valt – då sköter sparandet sig självt. Det är oftast bättre att exempelvis sätta in 1000 kronor varje månad, än att sätta in 12 000 kronor i slutet på varje år, eftersom du får avkastning från första kronan hela året samt att du köper fondandelar återkommande och därmed inte måste fundera över att timea marknaden. Dessutom är det lättare att avvara en mindre summa ofta än mycket på en gång.

  Här är våra bästa tips för att komma igång:
   
  1. Gör en sparplan.

  Hur länge har du tänkt att spara och stor risk är du villig att ta? Generellt gäller att ju längre tidshorisont du har, desto högre risk kan du ta. Att spara till den där resan nästa sommar, eller kanske till altanen man vill bygga, kräver en annan risknivå än till exempel ett pensionssparande eller ett buffertsparande. Genom att ha olika depåer för olika sparmål, blir det lättare att ha koll.

  Testa vår räknesnurra för att se när du kan nå ditt sparmål

  2. Månadsspara.
  Börja månadsspara, sätt av en summa som du varje månad kan avvara till sparande. Att sparandet dras per automatik, till exempel när lönen kommit, är avgörande för att det faktiskt ska bli av. Annars är det lätt att pengarna går åt till annat. Att månadsspara är också ett jättebra sätt att få ner risken i sina köp, samt att få en långsiktig och bra utveckling. Att köpa lite regelbundet istället för att investera en större summa vid ett tillfälle gör att du får ett bättre genomsnittspris, ibland köper man på toppen och ibland på botten, men för det mesta där emellan.

  Starta ett månadssparande

  3. Börja idag!
  Du behöver inte veta allt för att komma igång. Det är bättre att bara börja någonstans. På Fondmarknaden.se finns många bra hjälpmedel för att välja fonder, till exempel kan du se vad andra köper i våra topplistor. Vi erbjuder även Aktivt förvaltade fondportföljer, där vi förvaltar din fondportfölj åt dig.

  Öppna depå

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyheter om påbörjad vaccinering ger börsoptimism  

  Nyheter om påbörjad vaccinering ger börsoptimism

  December var ingen höjdarmånad för Stockholmsbörsen då OMXS30 stängde på -2,23 procent. Utan de positiva vaccinnyheterna hade det kanske dalat ännu mer. Det breda indexet OMXSPI gick dock bättre och stänge på plus 1,14 procent. Londonbörsens FTSE 100 steg med 1,19 procent, Dow Jones med 2,62 procent, och Nasdaq steg hela 4,32 procent.

  Kollar på vi på helåret 2020 så ser det trots vårens krasch och följande turbulens positivt ut. OMXS30 stängde året på 5,8 procent upp vilket får klassas som väl godkänt i jämförelse mot många andra index.

  Vad som drivit på börserna sedan vårens börskrasch har till stor del varit de stödpaket och stimulanser som vi så många gånger skrivit om. Under årets sista månader har också nyheterna om att vaccination kan påbörjas hjälpt till att bibehålla en positiv syn. Det är dock ibland fortfarande svårt att ta in och förstå, hur vi i slutet av ett år som 2020, fortfarande kan ha högre börskurser än vid årets inledning. Visst, det är enormt mycket mer pengar i systemet nu än tidigare, och räntorna är på rekordlåga nivåer och lär ligga kvar där ett tag. Men ändå så kan man inte riktigt släppa tanken på att någonstans måste det ha kostat? Och ja, visst är det så. Många branscher och bolag har såklart drabbats otroligt hårt, se bara på resebranschen som ett exempel. Och när vi kollar på indexnivå så är det ofta teknikjättarna, samt andra bolag inom det segmentet, som agerat draglok och hjälpt indexen uppåt.

  Nyheterna om vaccin har strömmat in och på fler håll har man kommit igång ordentligt med vaccinationsprogrammen. Sverige ligger bra till och har säkrat upp mer än tillräckligt antal doser, och har påbörjat vaccineringen till små grupper med de få doser man hittills mottagit. Börsen tar emot dessa nyheter med öppna armar, och det är kanske först nu som man kan se ljuset i tunneln under denna pandemi. Det är såklart inte över än, men i takt med att fler medicinbolag får sina vaccin godkända för distribution så kommer det snart handla mer om infrastruktur för att få ut vaccin, och genomföra vaccinationerna, än själva tillgången.

  I sista sekund lyckades Storbritannien och EU komma överens om de sista punkterna för att kunna ha ett avtal på plats till den 31 december, som var sista dag att ha ett avtal på plats om det inte skulle ha blivit en så kallad ”no-deal-brexit”. Att parterna kommit överens är såklart mycket positivt, och ger en mycket bättre startposition för 2021 än om man valt att lägga ned förhandlingarna.

  Riksbanken skrev en kommentar och konstaterade att Covid-19 såklart har slagit hårt mot arbetsmarknaden, men att de åtgärder som införts under pandemin visserligen mildrat de negativa effekterna, men att det ändå skett en märkbar försämring i både sysselsättning och antal arbetade timmar. Man skriver vidare att vad de långsiktiga konsekvenserna blir återstår att se, och beror på hur långvarig pandemin blir, men att djupa och långa kriser har en tendens att förändra arbetsmarknadens sätt att fungera.

  Sammanfattningsvis så är vi imponerade av börsens förmåga att förbise de realekonomiska hinder som pandemin gett, och på något sätt leva sitt egna liv. Om vaccineringarna går i den takt man hoppas på och att man så småningom kan få möjlighet att börja återgå till ett mer normalt sätt att leva och arbeta så borde börsoptimismen kunna fortsätta.

  För våra Aktiva Fondportföljer
  har vi haft ett mycket gott förvaltningsår och alla portföljer har presterat bättre än sina jämförelseindex. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här .

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Så har vi investerat i våra aktiva fondportföljer 2020  

  Så har vi investerat i våra aktiva fondportföljer 2020

  Richard_Kristoffersson_rund.pngIntervju med vår ansvariga portföljförvaltare på Fondmarknaden.se, Richard Kristoffersson. Richard är portföljförvaltare och produktspecialist och har huvudansvaret tillsammans med stöd av investeringskommittén för våra aktiva fondportföljer. Här ger han sin syn på det händelserika året 2020 och beskriver hur de agerat under året.

  Hur skulle du sammanfatta året 2020 hittills?
  Jadu, hur sammanfattar man ett år som detta egentligen? Ur ett privat perspektiv så har det för många varit ett riktigt tufft år. Alla har på något sätt drabbats av denna pandemi, och vissa har tyvärr drabbats hårdare. Man inser ju att det viktigaste vi har är vår hälsa och våra nära och kära. Men man inser också vikten av att faktiskt ha ett sparande, en buffert för att klara sig, om man till exempel skulle bli av med jobb eller företag.

  Ur ett börsperspektiv så skulle jag sammanfatta året som otroligt händelserikt och intressant! Det har verkligen inte varit någon brist på börshändelser. Det tydligaste såklart i och med börsraset som skedde i våras, och sedan alla nyheter och icke-nyheter som konstant fyllde våra nyhetsflöden. Det kom nyheter om nedstängningar, restriktioner, inreseförbud, stimulanspaket, konjunkturprognoser, räntebesked, vaccin och så vidare. Allt måste man sortera och analysera för att sedan bestämma sig för en strategi, och även om det är svårt och utmanande, speciellt när flödet av nyheter och händelser är så stort som det varit i år, så är det otroligt givande när man får ett gott resultat.

  För många privatsparare tror jag att det blev ett uppvaknande efter börsraset. Vi har blivit lite för vana med börsuppgången som varit de senaste åren, och var man inte beredd på att ta risk, så fick man nu veta vad det innebär. Det visar på vikten av att alltid ha rätt risknivå i sitt sparande, att man är beredd på att man kan förlora pengar på börsen. Men viktigast av allt är kanske läxan om att man inte ska drabbas av panik, har man en strategi så ska man hålla sig till den, självklart kan man omvärdera sin strategi, men man ska ändå hålla sitt spår. De som fick panik efter vårens börsras och sålde av allt på botten har missat en fantastisk börsperiod och förlorat mycket pengar.

  Vilka kriterier tittar du på när du väljer fonder till portföljerna?
  Det kan låta självklart, men jag gillar fonder som under lång tid är bättre än sina konkurrenter. Jag vill hitta förvaltare som kontinuerligt är bättre än sina konkurrenter både när börsen går bra, och när den gå dåligt. Det viktigaste för mig är inte att hitta fonder som ger högst avkastning under extremt goda börstider. Motståndskraft när börsen trendar nedåt, samt styrkan att snabbt kunna anpassa portföljen efter rådande marknadsläge däremot är något som jag tycker ger långsiktighet och trygghet.

  Vilka förändringar har du gjort i portföljerna under året?
  I våras valde vi att sälja av alla företagsobligationsfonder som vi då var investerade i. Vi såg att tillgångsslaget inte var tillräckligt likvid för de stora utflödena som skedde och därför skulle få svårt att hantera situationen. Vårt beslut visade sig vara korrekt då denna typ av, enligt KIID-risken lågriskfonder, sjönk väldigt mycket på kort tid. Vi sålde också av lite innehav exponerade mot Japan. Istället valde vi att investera i olika hedgefonder som kunde hjälpa till att hålla ner volatiliteten i portföljerna. Vi behöll en hög exponering mot IT och teknik jämfört med jämförelseindex.

  Under sommaren minskade vi vår exponering mot Europa och Indien till fördel för en kinafond samt att vi köpte tillbaka lite företagsobligationer.

  Under september minskade vi exponeringen mot USA samt IT och teknik något. Vi red på den vågen under hela året med mycket goda resultat, men kände oss något osäkra inför eventuella rekyler och valde därför att vikta ner något. Vi ökade samtidigt exponeringen mot läkemedelssektorn.

  Hur har portföljerna gått under året?
  Våra Aktiva fondportföljer har presterat väl under året. Vi valde att ha is i magen efter börsraset i våras och inte göra allt för drastiska förändringar, detta eftersom att börsras ofta följs av starka återhämtningar, även om de inte brukar vara så starka som denna. Som alla vet så har det under året varit positivt att vara investerad mot aktiefonder och även mot sektorer som IT och teknik.

  Nedan följer avkastning för portföljerna från årsskiftet fram till skrivande stund, den 3 december. (innan avgifter)

  Aktiv Defensiv:    2,58 %
  Jämförelseindex:   1,36 %

  Aktiv Balanserad: 4,62 %
  Jämförelseindex:    2,03 %

  Aktiv Offensiv:      11,55 %
  Jämförelseindex:    1,72 %

  Aktiv Tillväxt:       15,27 %
  Jämförelseindex:    2,17 %


  Hur är din syn på marknadsläget just nu?
  Jag skulle beskriva min syn som försiktigt positiv till börsen. Jag tycker fortfarande att det saknas attraktiva alternativ, och långsiktigt ser det fortsatt gynnsamt ut. Räntorna är låga och ser ut att stanna på dessa nivåer länge, stimulanspaketen har satt ordentlig fart på börsen, och det låter som att fler paket är att vänta, speciellt om det kommer dåliga nyheter. Centralbankerna vill inte riskera att snubbla tillbaka, och kommer därför att agera snabbt om det skulle behövas.

  Nyheterna om att flera bolag har vaccin på gång är såklart också mycket positivt. Det man ska ha koll på är att mycket av de positiva nyheter som kommit, och förhoppningsvis kommer i framtiden, redan är inprisade. Och även om börserna på många håll har återhämtat sig och lite därtill, så kvarstår volatiliteten, och risken att det kommer en sättning till är såklart inte obefintlig. Jag tycket det är klokt att investera sina pengar på börsen, men man ska göra det med en tydlig plan som är anpassad efter sin egen risktolerans.

  Läs mer om våra aktiva fondportföljer

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • En gåva för framtiden  

  En gåva för framtiden

  Julklappar med leksaker och prylar i all ära men om du vill ge bort en gåva som bara blir roligare med tiden så är ett fondsparande en bättre idé. Med vår tjänst "Spara som gåva" kan du starta ett månadssparande till någon annan, kanske ditt barn eller barnbarn, eller någon annan du tycker om.

  Månadssparandets "magi"
  Du vet väl att månadssparande är ett effektivt sätt att få dina pengar att växa långsiktigt, då månadssparandet växer exponentiellt genom ränta-på-ränta-effekten.

  Varje insatt krona som växer gör att summan du får avkastning på blir större för varje år som går och där av genererar högre avkastning. 10 procents avkastning på 100 kronor gör att du får 110 kronor och att 10 procent på 110 kronor gör att du får 121 kronor och så vidare. Det är det som kallas ränta-på-ränta effekten och är det fina med långsiktigt sparande.

  Testa vår räknesnurra

  sparande3.png

  Logga in

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Stigande börser på nyheter om vaccin  

  Stigande börser på nyheter om vaccin

  November månad har gett stora globala börsuppgångar, på flera håll till och med tvåsiffrigt. Stockholmsbörsens OMXS 30 avslutade månaden 11,64 procent upp, Londonbörsens FTSE 100 steg 11,81 procent, och i USA steg både Dow Jones och Nasdaq över 10 procent.

  Vad som drivit på börserna är till viss del att presidentvalet i USA till slut fick ett avslut och att vi nu vet vem som kommer styra landet de kommande fyra åren. Visst har börserna stigit kraftigt sedan valet, men utfallet hade nog inte skiljt nämnvärt om segern istället hade gått till Trump. Visserligen så tycks Bidens utnämningar till kommande administration ha tolkats positivt, men även att det inte blev några oroligheter efter valet kan ha hjälpt till att skjutsa börsen uppåt. Dock är det inte helt lugnt i Washington ännu då Trump fortfarande inte helt erkänner sig besegrad, och han har ytterligare en månad kvar innan han måste lämna över till Biden. Förhoppningsvis ska han inte kunna hitta på allt för mycket för att störa överlämningen.

  Nyheterna om vaccin har ytterligare knuffat börsen uppåt. Flera bolag har rapporterat goda testresultat och i vissa fall har effektiviteten överträffat analyserna ordentligt. Läkemedelsbolaget Moderna rapporterade en effektivitet på hela 95 procent, visserligen är det bara ett preliminärt testresultat, men det tolkas såklart ändå som väldigt positivt.

  Den sista december lämnar Storbritannien EU:s inre marknad och tullunion. Om inte parterna ingår ett nytt avtal innan dess tvingas man in i en så kallad hård Brexit. Det senaste uttalandet från parterna är att man står långt ifrån varandra inom tre viktiga frågor, och att inget avtal kommer komma på plats förens dessa är lösta. Dessa frågor är: fisket, hur tvister ska hanteras och likvärdiga konkurrensvillkor. Förhoppningsvis kan parterna komma överens de kommande veckorna, för att sedan ha ett nytt avtal på plats innan årsskiftet.

  Riksbanken ser att den ökande smittspridningen under hösten medfört ökad osäkerhet på marknaderna, och att en ny ekonomisk nedgång kan vara att vänta. Man meddelade därför i sitt penningpolitiska beslut för november att man kommer förlänga sitt köpprogram av tillgångar till slutet av nästa år, man ökar också på programmets storlek och kan nu köpa upp till 700 miljarder kronor. Utöver detta behåller man också räntan på noll procent.Sammanfattningsvis så är börsen fortfarande det bästa alternativet om man vill ha avkastning på sitt kapital. Men man ska vara medveten om att det såklart finns risker. Men är man beredd på att det kan studsa lite upp och ned framöver, och har tagit höjd för det, så finns all anledning att ligga kvar. Är man däremot lite känsligare och vet om att man behöver sitt sparkapital på kort sikt kanske man ska se över sin portfölj och eventuellt vikta ner aktieandelen något.

  För våra Aktiva Fondportföljer har vi sedan i höstas viktat ner aktieandelen några procent. Inte för att vi är negativt inställda till aktier, utan mer för att vara förberedda och ha lite skydd i portföljen utifall en sättning skulle komma. Vi genomför nu i början på december en omallokering och kommer även efter det ligga kvar på en positiv syn, om än fortfarande något försiktig.

  Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs mer här .


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Inför Årets Fonder 2020 - Årets hetaste teman; teknik, småbolag och tillväxt.  

  Inför Årets Fonder 2020 - Årets hetaste teman; teknik, småbolag och tillväxt.

  Vi har nu genomfört den första gallringen för att få fram de 13 olika vinnare vi utser under Årets Fonder 2020. I nuläget ser vi en härlig blandning med olika typer av aktörer på topplistorna med både svenska storbanksfonder, stora amerikanska fondbolag samt mindre svenska aktörer. Även fast året varit turbulent så visar många aktörer helt fantastiskt starka avkastningssiffror. Det är intressant att titta på de olika aktörerna för att se hur de hanterat det volatila året 2020. Vissa blev lite väl försiktiga efter vårens börsras samtidigt som andra tryckte gasen i botten.

  Vad har då stuckit ut under året? Ja det går inte att undkomma att det absolut största fokuset har legat på den globala pandemi som fortfarande härjar. I våras störtdök börserna världen över och det var panikartad stämning på handlargolven. Alla ville komma bort från börsen samtidigt. Det dröjde dock inte länge tills vi såg motsatsen, börserna började stiga kraftigt igen, och det var som att man återigen insett att det fortfarande saknas vettiga alternativ till börsen. Rallyt fortsatte under sommaren och hösten, visserligen med ett par svackor på vägen, men ändå tydligt uppåt. Och där står vi nu, hösten 2020, med kraftiga restriktioner och nedstängningar världen över och med stora realekonomiska konsekvenser, men samtidigt med många börser på all-time-high.

  I processen för att ta fram kandidaterna till Årets Fonder 2020 befinner vi oss fortfarande i startskedet. Men den första gallringen visar på starka positiva trender inom teknik och IT, småbolagsfonder samt amerikanska tillväxtfonder.

  - Att just fonder med fokus på teknik och IT hamnar i topp i år kommer inte som någon direkt överraskning. Många av dessa fonder har gått starkt under flera år, en trend som fortsatte in under början av 2020. När Pandemin sedan slog till så drabbades såklart även dessa av börsraset, men återhämtningsfasen har varit mycket stark. Detta kan till viss del härledas till att fonderna investerar i bolag som sysslar med digital kommunikation, näthandel och andra digitala lösningar, ett område där efterfrågan exploderat under det gångna året, säger Mikael Tjäder, VD på Fondab/Fondmarknaden.se.

  Utvärderingen av Årets Fonder sker i en trestegsprocess där underlaget utgörs av de ca 1700 fonder som för närvarande handlas på Fondmarknaden.se’s marknadsplats. Det som bedöms är framförallt den riskjusterade avkastningen på flera tidsperioder, men även andra kvantitativa och kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen.

  Även om priset heter Årets Fonder 2020 så är det inte bara prestationen under 2020 som avgör vinnarna. Vi tittar också på tre års sikt, och i vissa fall även 5 år. Vi tar också hänsyn till fondens hållbarhetsbetyg samt andra parametrar så som förändringar i förvaltningsteamet eller förändringar i investeringsprocessen. Det är också viktigt att fonden finns tillgänglig att köpa för den genomsnittliga fondspararen.

  - Vår ambition med utnämningen av Årets fonder är att lyfta fram fondförvaltare som bedriver aktiv förvaltning och lyckats särskilt väl under året som gått men som också under en längre tid bevisat sig konkurrenskraftig mot index och andra fonder inom sin kategori, säger Mikael Tjäder.

  Den fullständiga analysen kommer inte vara klar förrän året är slut, och Tjäder påpekar att de tidiga resultaten bara är indikationer. Det är jämt mellan flera fonder i toppen i flera kategorier, så mycket kan fortfarande hända under årets sista veckor. Tillkännagivandet av vinnarna kommer som vanligt att ske i januari, så håll utkik i våra digitala och sociala kanaler för att ta del av detta.

  Mikael Tjäder, VD
  08-545 186 18
  mikael.tjader@fondab.com

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1737 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket