Vilka uppgifter redovisar Maxfonder.se till Skatteverket?

Maxfonder.se kommer att meddela Skatteverket hur mycket du betalt in under året, det vill säga nysparande till din IPS-depå under året. Vi meddelar också hur mycket pengar du tagit ut och vad din avkastningsskatt är för året.