Stopp för in- och utflyttar i andelar och likvid inför årsskiftet

För att undvika att det över årsskiftet inte ligger flyttuppdrag som ej är färdigställda, vilket kan medföra att ofullständiga uppgifter skickas till kund och till Skatteverket, inför vi årligen ett flyttstopp i december. Flyttuppdragen tas dock emot som vanligt under denna period men hanteringen av dem återupptas enligt nedan datum.

Andelsflyttar
Andelsflyttar inom fonddepå och ISK stoppas mellan 1a december 2021 och 2 januari 2022.

Likvidflyttar
Flytt av likvida medel inom ISK och fonddepå stoppas mellan den 17e december 2021 och 7 januari 2022.
Flytt av likvida medel inom IPS kommer att stoppas mellan den 17e december 2021 till dess att vi mottagit statslåneräntan som förväntas rapporteras under januari.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se