Dystert på börsen under september

Den svenska börsen har under september tappat i värde. Indexet OMXS30 sjönk med nästan 4 procent och det breda indexet OMXSGI tappade strax över 6 procent.

Att börsen drabbats hårt av senaste tidens oro kommer för många kanske inte som en överraskning, speciellt med tanke på hur starkt börsen gått under både detta år och egentligen sedan mars förra året, så det var kanske på sin plats med en korrektion. Storbolagsindexet OMXS30 har trots denna månads nedgångar avkastat strax över 20 procent, och breda indexet OMXSGI har avkastat ca 24 procent när man summerar årets tre första kvartal.

Nedgångarna är inte lokala utan i stort sett alla världens börser har haft det tufft under månaden. USA-börsen backade strax under 5 procent och i Europa tappade börsen runt 3 procent. Bland de händelser som lett till dessa nedgångar hittar vi bland annat hög inflation och stigande räntor, oron i det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande som har problem att betala sina skulder, höga energipriser, leveransproblem med mera. När börserna gått så starkt som de gjort nu under en lång tid så är en korrektion likt denna både vanlig och kanske till och med välbehövlig.

Vid Riksbankens penningpolitiska möte den 20 september konstaterade man att återhämtningen fortsatt i snabb takt med god BNP-tillväxt både i Sverige och i omvärlden. Trots detta kvarstår risken för bakslag till följd av pandemin och dess långsiktiga effekter. Man beslutade att lämna räntan oförändrad på 0 procent och man kommunicerade även sin bedömning att räntan är kvar på den nivån under kommande treårsperiod. Man fortsätter att köpa obligationer hela året ut och förväntar sig sen att innehavet kommer vara oförändrat under 2022.

I USA är den största snackisen det så kallade taperingsprogrammet som man vill påbörja i närtid. Det innebär att FED succesivt börjar trappa ner obligationsköpen som under pandemin varit ett av de starkaste stöden för marknaderna. För att man ska kunna genomföra nedtrappningen utan att skrämma marknaden behövs fler positiva signaler, kanske framförallt från arbetsmarknaden.

Vår syn på marknaden är att orosmolnen visserligen börjar hopa sig, men att de ofta avfärdas i efterhand som bagateller. Marknaden verkar ha stort överseende och nedvärderar negativa signaler samtidigt som man trycker på köpknappen så fort positiva signaler kommer. Att börserna skulle kollapsa till följd av Evergrandes skuldproblem känns inte särskilt troligt längre. Det som kan ställa till med problem är däremot de höga energipriserna samt problem med import och export. Det råder nu stor brist på transportförare och priserna för fraktfartyg fortsätter att skjuta i höjden. Att internationell handel får fortsätta är absolut nödvändigt för att ekonomin ska hållas igång.

Våra Aktiva Fondportföljer har under månaden studsat mellan att ligga bättre än sitt jämförelseindex ena dagen, till att ligga sämre till den andra. Det har alltså varit ganska volatilt under månaden och när vi summerar månaden per den sista september så ligger vi då tyvärr sämre till än jämförelseindex. Summerat sedan årsskiftet ser det dock bättre ut och alla portföljer, utöver Offensiv som tyvärr är ett par procent efter, ligger bättre till än sina jämförelseindex. Framåt kommer vi fokusera på att hitta fonder med starka bolag, och försöka minska lite i tillväxtmarknader och fonder som investerar i högt belånade teknikbolag. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.