Glädjeskutt för svenska ekonomin under det tredje kvartalet

Den svenska börsen har under augusti inte varit lika självklart uppåt som vi är vana vid. Det breda stockholmsindexet OMXSPI steg visserligen med 0,75 procent men storbolagsindexet OMXS30 sjönk med -0,79 procent. Sedan 1 januari 2019 har OMXSPI gett positiv avkastning under 27 av de senaste 32 månaderna. Det är ett otroligt facit vilket gör att stockholmsbörsen ligger i absolut topp bland världens börser. Senast indexet hade en negativ månad var oktober 2020. Hittills under 2021 är indexet upp med nästan 29 procent att jämföra med det amerikanska indexet S&P 500 som under samma period är upp 22 procent och europaindexet Euronext 100 som är upp 18 procent.

Konjunkturinstitutet kommenterade i sin konjunkturuppdatering i augusti att den svenska ekonomins återhämtning går enligt plan och att BNP steg med 0,9 procent under andra kvartalet samt att sysselsättningen ökade med 1,2 procent. Den svenska ekonomin kommer enligt Konjunkturinstitutet att ta ett glädjeskutt under kvartal tre i och med lättade restriktioner som bidrar till ökad konsumtion.

Riskfaktorer för den fortsatta återhämtningen är framförallt deltavarianten av coronaviruset, som skulle kunna innebära återinförda restriktioner vid ökad smittspridning, vilket skulle matta återhämtningen.

I USA är det sällan lugnt och stilla på nyhetsfronten. Den senaste perioden har präglats av rapportering kring USA:s uttåg ur Afghanistan och Kabul samt talibanernas snabba övertagande av landet. Världen bevittnar med fasa vad som sker, och i nuläget ser det ut som att talibanerna, med hjälp av Kina och Ryssland, är det enda alternativet till ett någorlunda starkt styre. Hur omvärlden agerar återstår att se, men ytterligare oroligheter i regionen är det ingen som vill se.

Jerome Powell, ordförande för USAs centralbank
Federal Reserve, höll ett 30 minuter långt tal under den konferens som hölls i Jackson Hole. Powell poängterade bland annat att sysselsättningen är på väg åt rätt håll, och att återhämtningen gått snabbare än förväntat, men man har fortfarande har en bit kvar då det för närvarande är cirka 6 miljoner färre sysselsatta än i februari 2020. Vidare kommenterade Powell att inflationen visserligen är hög, men att FED inte är oroade över nivåerna, detta då de anser att inflationen är driven av en liten grupp av varor och tjänster som gynnats under pandemin, och att takten bör avta allt eftersom. Powell poängterade även spekulationerna kring när FED ska börja trappa ner sina stödköp av obligationer, vilket budskapet är att det ska börja ske i lugn takt under slutet av 2021, alternativt i början på 2022. Man menar att ekonomin då borde vara så pass återhämtad att denna nedtrappning inte borde få räntorna att öka, vilket är det marknaden såklart är mest orolig för.

Vår syn på marknaden kvarstår från tidigare månad, vilket är att vi tror att börstempot bör svalna något framöver. Denna månad visade lite svagare siffror och vi blir inte förvånade om även september avkastar runt nollan. Trots detta så ser utsikterna för andra placeringar än aktier och aktiefonder inte särskilt attraktiva ut. Däremot bör man som vanligt se till att man inte tar för stora risker i sitt sparande och man bör vara väl medveten om de risker som finns.

Våra Aktiva Fondportföljer har alla under månaden stigit i värde. Defensiv steg med 0,71 procent jämfört med jämförelseindex som steg med 0,85 procent. Balanserad steg med 1,83 procent jämfört med sitt jämförelseindex som steg 1,44 procent. Offensiv ökade med 2,32 procent mot index som ökade med 2,90. Tillväxt ökade med 2 procent, och dess jämförelseindex steg med 3 procent. Vi genomförde under månaden en omallokering och bytte ut ett antal innehav samt viktade om bland några befintliga innehav. Vi har minskat något i tillväxtfonder, både i tillväxtmarknader och i USA och tagit in bland annat en ny Sverigefond som investerar i välskötta svenska bolag, exempelvis SEB, H&M och Ericsson. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

 

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.