Avtagande tillväxt och avtrappning av Riksbankens stödköp

Den svenska börsen har under juli månad varit ovanligt volatil med ganska stora svängningar. Ofta ser vi relativt små rörelser under somrarna, men denna månad steg storbolagsindexet OMXS30 med 4,7 procent och breda indexet OMX SPI steg med hela 7,4 procent. I USA steg indexen Nasdaq och Dow Jones 1,16 respektive 1,25 procent samt i Storbritannien sjönk det breda FTSE 100 med cirka 1,3 procent.

Vaccineringarna i Sverige fortsatt i god takt under sommaren och i skrivande stund har 80 procent av alla vuxna fått minst en dos och över 50 procent har fått två doser.

Tillväxten har under sommaren avtagit något, kanske till följd av det så kallade deltavirusets fortsatta spridning, långräntorna har samtidigt sjunkit vilket i sin tur lett till att börserna stigit.

Riksbanken höll den 30 juni sitt penningpolitiska möte och meddelade att man håller lämnar reporäntan oförändrad på noll procent, man tror också att räntan kommer logga kvar på denna nivå under kommande tre åren. Under årets fjärde kvartal ska Riksbanken köpa obligationer för närmare 70 miljarder kronor, detta innebär att takten för tillgångsköpen sakta trappas ner, och att man kommer ha utnyttja hela det tidigare kommunicerade beloppet på 700 miljarder kronor under slutet på 2021. 

I likhet med Riksbanken så trappar även andra centralbanker ned sina stödköp och penningpolitiken börjar stramas åt. Detta bör medföra att de långa räntorna stiger mot årets slut och branscher som gynnats av låga och sjunkande räntor, traditionellt IT, Teknik, Hälsovård med flera, kommer i så fall inte ha samma gynnsamma förhållanden kontra andra branscher.

Om tillväxten fortsätter att avta, i samband med att stödköpen börjar trappas av och att räntorna börjar stiga borde vi se en svalare börs än vi vant oss med det senaste året. Det känns som att det kan vara nödvändigt med en svalare börsperiod, för det tempo vi sett under andra halvan av förra året, samt årets första halva är häpnadsväckande, och kan såklart inte fortsätta hur länge som helst.

Vår syn på marknaden är att börstempot bör svalna framöver. Trots detta så ser utsikterna för andra placeringar än aktier och aktiefonder inte särskilt attraktiva ut. Däremot bör man som vanligt se till att man inte tar för stora risker i sitt sparande och man bör vara väl medveten om de risker som finns.

Våra Aktiva Fondportföljer har i förhållande till sina jämförelseindex överlag presterat väl under juli. Defensiv steg med cirka 2 procent jämfört med jämförelseindex som steg med under 1 procent. Balanserad steg med cirka 1,5 procent jämfört med sitt jämförelseindex som steg cirka 1,2 procent. Offensiv ökade med 2 procent vilket tyvärr var lite sämre än index som ökade med cirka 2,4. Tillväxt tappade cirka 0,5 procent, men presterade mycket väl jämfört med sitt jämförelseindex som sjönk med cirka 6 procent. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.