Fondkommentar juni - Historiskt starkt halvår på börsen

Juni månad är nu slut och vi kan i och med det summera årets första halva. Man kan klart konstatera att den svenska börsen har gått på högvarv och detta halvår går till historien som ett av starkaste någonsin. Indexet OMXS30 stängde månaden, som svängde ganska mycket, på plus 0,95 procent. Halvårsavkastningen summeras till hela 20,72 procent. Det globala indexet MSCI World har under samma period avkastat cirka 12 procent.

Vad som drivit på börserna är, som vi talat om i tidigare fondkommentarer, att vaccineringarna både i Sverige och globalt rullar på i god takt, samt de olika stimulanserna och stödpaketen som avlöst varandra. Även ränteläget har varit fortsatt gynnsamt och de amerikanska räntorna, som steg kraftigt under årets första kvartal, har sedan stabiliserats och till och med sjunkit tillbaka något igen. I och med att räntorna befinner sig på dessa låga nivåer så finns inte så många alternativ till börsen, och söker man avkastning så är det aktier man fortsatt ska vara exponerad mot.

Den amerikanska centralbanken Fed hade möte den 16 juni där man meddelade att man planerar att höja räntan ett år tidigare än vad som varit väntat, ett besked likt detta brukar i normala fall tynga börsen, som gynnas av lågräntemiljön, men gav denna gång bara en liten dipp som i stort sett återhämtat sig dagen efter. Anledningen till att man signalerar om att man ska börja höja räntorna har med den ökade inflationen att göra.

Vi befinner oss nu i en period på året som historiskt brukar vara ganska lugn. Sommaren ger generellt sett sämre avkastning och det är inte helt sällan som den gamla börsregeln ”sell in may and go away” faktiskt stämmer. Med det sagt så befinner vi oss dock i ett annorlunda börsklimat och det är svårare än vanligt att förutspå var vi är på väg. Vi uppmanar därför att du har koll på din risknivå och följer din sparplan. Läs vår bloggartikel innehållande en checklista med punkter att tänka på om du vill se över din fondportfölj nu under sommaren.

Vår syn på marknaden kvarstår från tidigare månader och vi fortsätter att förvånas av börsens framfart, trots att det såklart finns goda anledningar till uppgångarna. Men hur länge kan det fortsätta utan en ny sättning egentligen? Ingen verkar veta och därför är det viktigt att man håller koll på sin portfölj och har en sparplan som man tror på. Är man långsiktig i sitt sparande så litar vi på historiken och tesen att det i det långa loppet alltid lönar sig att vara exponerad mot aktiemarknaden, men är det så att man har kortare sparhorisont så uppmanar vi till ett balanserat risktagande och att man ska göra sig medveten på vilken risk man tar i sin portfölj.

Våra Aktiva Fondportföljer har gått starkt sista kvartalet och om vi summerar halvåret så har Defensiv gått upp med 5,6 procent, Balanserad 9,14 procent, Offensiv 13,38 procent och Tillväxt 11,68 procent. Alla portföljer förutom Offensiv har gått bättre eller i linje med sitt jämförelseindex. Anledningen till att Offensiv tyvärr inte gjort det beror på att teknik- och tillväxtaktier drabbades ganska hårt av att den amerikanska räntan steg under första kvartalet, och har sedan inte kunnat hämta igen det tappet. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.