Fortsatt uppåt på börsen och signaler om ökad inflation

Den svenska börsen fortsätter sin resa uppåt och breda index OMXSPI var upp 1,7 procent under maj. Årets uppgång låg per den sista maj på 18,73 procent. Globala index MSCI World avkastade under samma period cirka 10 procent.

Vaccineringarna i Sverige har kommit igång ordentligt och i den största regionen sett till antal invånare, Stockholm, vaccinerar man nu alla som är 40 år eller äldre. Trots att man kan tycka att det borde gått snabbare än det gjort så är det just detta som möjliggjort de lättnader som regeringen nu meddelat.

Vad gäller börserna så är det tydligt att vaccinens framfart speglar av sig. Om vaccineringen får fortsätta obehindrat, vilket i sin tur skapar möjligheter till att öppna upp länder mer och mer samtidigt som räntorna hålls nere och centralbankerna fortsätter att utlova stöd och stimulanser, så är det svårt att se när nuvarande bull-trend (utbredd optimism och tilltro till marknaden, där positiva nyheter driver fortsatta värdeökningar)ska avta.

De senaste månaderna har snacket om inflation verkligen blossat upp som ett av de stora samtalsämnena. Riksbanken meddelade att inflationen för april låg på 2,5 procent i årstakt mot 1,9 procent i mars. I USA har inflationen stigit till 4,2 procent i årstakt. Åsikterna går isär, men det finns många som tror att vi går mot ett höginflationsläge, och i ett sådant läge finns saker man borde tänka på som småsparare. Det viktigaste är att om man har sina pengar på ett sparkonto utan ränta, eller i värsta fall kontanter, så äter inflationen upp dina sparpengar. De blir helt enkelt mindre värda för varje år som går. Istället är det bättre att placera sina pengar i olika typer av tillgångar. Har man lån på sin bostad, vilket de flesta av oss har, så hjälper inflationen ofta till att ”äta upp” delar lånet. Ska man investera sina pengar på börsen så finns ett intressant exempel på hur man kan tänka från ett brev Warren Buffet skrev i början på 80-talet till sina investerare. Han beskrev då två viktiga karaktärsdrag som han tycker ett bolag ska ha för att ge god avkastning under tid med hög inflation:

1.    Förmågan att enkelt kunna höja priserna, även om efterfrågan stagnerat och kapaciteten inte ligger på 100 %, utan att riskera förlora marknadsandelar eller försäljningsvolym.

2.    Förmågan att tillgodose ökade pengavolymer, till följd av inflationen hellre än tillväxt, med endast små investeringar.

Förenklat kan man säga att det Buffet menar är att man vill hitta bolag som enkelt kan höja priserna på sina tjänster eller produkter samt att bolagen ska vara skalbara utan stora investeringar. Var hittar man då denna typ av bolag idag? Jo tekniksektorn och mjukvarubolag är bra exempel där det ofta finns stor skalbarhet och där de största investeringarna finns i personal och kunskap, man behöver alltså inte investera i stora materiella tillgångar för att öka kapaciteten.

Vår syn på marknaden är att så länge samhällena fortsätter att öppnas upp samt att räntorna hålls låga och centralbankerna och regeringarna fortsätter att stötta ekonomin så ser vi ingen anledning till att börsuppgången ska avta på kort sikt. Sommaren är dock traditionellt sett en ganska lugn tid på börsen och rörelserna är oftare i sidled eller svagt nedåt. Vad som händer sen när räntorna väl höjs och när alla stödpaket ska finansieras är det stora frågetecknet. Vad som då faktiskt händer, eller när det sker kan vi bara spekulera i. Sammanfattningen är därför att vi ser både möjligheter för mer uppgång, men att vi även är medveten om de risker som finns. Vi upprepar därför uppmaningen att ha god koll på sitt sparande och se till att man har en väldiversifierad portfölj med rätt risknivå, så man inte tvingas till några drastiska beslut under eventuellt stökigare börstider.  

Våra Aktiva Fondportföljer har fortsatt haft det lite tufft och ligger fortfarande lite efter sina jämförelseindex. Vi gjorde under maj några förändringar i portföljerna och bytte ut ett par fonder samt omfördelade lite vikter. Vi hoppas och tror att våra teknikfonder och amerikanska tillväxtfonder ska ta igen det de tappat senaste månaderna. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.