Fondkommentar april - Svenska börsen i topp under 2021

Den svenska börsen har gått starkt under månaden och det breda indexet OMXSPI steg med 2,73 procent. Årets uppgång fram till sista april landar på imponerande 16,8 procent. Med det ligger Sverige i absoluta toppskiktet av världens börser under 2021. Under april har många företag släppt sina kvartalsrapporter och majoriteten av rapporterna har varit positiva. Även om det såklart finns många bolag som har det kämpigt, så ser majoriteten av börsbolagen ut att vara välmående. Svensk ekonomi går starkt och BNP är nästan uppe på samma nivå som innan börskraschen i mars förra året.

Riksbanken släppte i slutet av april sin penningpolitiska rapport där man kommenterar det penningpolitiska läget i Sverige och omvärlden. Riksbanken skriver att den svenska ekonomin har utvecklats väl trots ökad smittspridning, och man tycker att konjunkturutsikterna ser ljusare ut nu än i februari. För att fortsätta stödja ekonomin och försöka få inflationen att varaktigt ligga nära målet om 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Man fortsätter därför att köpa värdepapper på samma sätt som tidigare inom ramen på 700 miljarder kronor.

Den amerikanska 10-årsräntan som bottnade ur under sommaren/hösten 2020 och var nere på rekordlåga nivåer runt 0,5 procent, steg mycket kraftigt under februari och mars. Denna ökning tyngde börsen och framförallt tillväxtbolagen fick sig en törn. Glädjande för oss investerare är att ränteuppgången nu kommit av sig, och i april har räntan till och med sjunkit tillbaka något. I skrivande stund ligger den på 1,57 procent, och även om vi tror att räntan så småningom kommer fortsätta att stiga, så hoppas och tror vi på ett lugnare tempo framöver. Skulle räntan dock ta ny fart uppåt finns risken att börsen får det tufft.

I USA ser vi både möjligheter och risker i Joe Bidens försök att ”rädda USA”. De enorma stimulanspaketen han presenterat uppgår nu till totalt nästan 6000 miljarder dollar, vilket skulle ge goda möjligheter till fortsatt tillväxt - om de godkänns av kongressen. Dock så har Biden samtidigt lagt fram förslag för högre skatter på kapital och företag, vilket börsen såklart skulle se som negativt om det går igenom. Det handlar helt enkelt om att hitta en balans, men stimulanspaketen måste såklart finansieras på något sätt.

Vår syn på marknaden är att det borde finnas mer att hämta. Det är bra fart i ekonomierna i exempelvis Sverige, USA och Kina. Samtidigt ökar vaccinationsgraden hela tiden och känslan av att vi kan börja återgå till det normala, eller det ”nya normala” som vissa säger, börjar närma sig. Den positiva energi som kommer från att samhällen snart öppnar upp och att livet snart kan återgå till det normala borde smitta av sig även på börsen.

För våra Aktiva Fondportföljer har månaden varit gynnsam och alla portföljer har presterat bättre än sina jämförelseindex. Tittar vi på utvecklingen sedan årsskiftet så ligger alla portföljer utom Aktiv Offensiv i linje med sina jämförelseindex. Anledningen till att den portföljen tappat beror till stor del på att den amerikanska räntan steg kraftigt under februari och mars. Räntan har sedan fallit tillbaka något och portföljen har återhämtat en del av tappet, men fortfarande finns lite kvar innan den är ikapp. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.