Revansch för värdebolagen

Den svenska börsen har gått mycket starkt under mars och det breda indexet OMXSPI var upp hela 7,7 procent under månaden. Utvecklingen sedan årsskiftet ligger på imponerande 13,7 procent. Storbolagsindexet OMXS30 har gått ännu starkare. Med dessa siffror ligger den svenska börsen i topp globalt sett, vilket till viss del beror på börsens sammansättning. Den svenska börsen består till stor del av värdebolag och cykliska bolag, och en mindre del tillväxtbolag. Sedan årsskiftet har den amerikanska 10-årsräntan stigit kraftigt, visserligen från rekordlåga nivåer, men ändå i rask takt uppåt. Stigande långräntor brukar generellt sätt gynna just värdebolag och det har under årets början skett en rotation i investeringsviljan från tillväxtbolag till värdebolag.

Jämför vi USA med Sverige så ser man tydliga skillnader då den amerikanska börsen till stor del drivits på och har dominerats av teknikjättar under flera år. Exempel på dessa bolag är Amazon, Tesla, Facebook och Google. Visserligen har vi fina teknikbolag och tillväxtbolag även i Sverige, men bland börsjättarna ser vi istället bolag inom bank, industri och telekommunikation.

Kombinationen av att räntorna i USA har stigit så kraftigt den senaste tiden tillsammans med de olika börsernas kompositioner har därför lett till att börser med en mindre andel teknik och tillväxtbolag har gått starkare, vilket gynnat Sverige och Europa jämför med USA och tillväxtmarknadsländer där börserna till större del består av tillväxtbolag.

Det ska bli intressant att se
vad bolagen rapporterar nu i april när det är dags att visa sina siffror för årets första kvartal. Börsutvecklingen har som sagt varit stark och frågan är om bolagen kan möta analytikernas förväntningar. Vi vet att det fortfarande finns problematik för många när det kommer till infrastruktur och logistik där det fortfarande haltar på grund av pandemin.

Vår syn på marknaden är att börsen fortfarande har mer att ge. Börsen är fortfarande kraftigt stimulerad och räntorna fortsatt låga. I takt med att fler och fler blir vaccinerade så ökar också rörligheten, resandet, konsumtionen och så vidare. Positiv utveckling i samhället brukar leda till ett positivt börsklimat. Dock är det kanske också just detta som oroar för framtiden, vad händer när stimulanserna mattas av? Och i vilken utsträckning kommer vi återgå till ”det normala”? Ett exempel är på kontorssidan där många företag nu pratar om att minska antalet kontorsplatser då många uttrycker att man gärna jobbar delvis hemifrån. Detta leder i så fall till minskad efterfrågan på kontorsytor, vilket i så fall leder till lägre hyror. Hur stor effekt detta får eller om det blir någon skillnad alls återstår att se.

För våra Aktiva fondportföljer har det varit ett lite tuffare kvartal. Vi har tyvärr tappat mot våra jämförelseindex vilket till stor del beror på den rotation från tillväxtbolag till värdebolag vi talat om. Vi har under ganska lång tid haft en stor del tillväxtfonder i våra portföljer vilket varit gynnsamt under flera år. Under 2020 överträffade vi till exempel våra jämförelseindex med råge tack vare det. Men tyvärr får vi nu ta en liten smäll för det. Vi tror dock fortfarande att tillväxtbolagen har mer att ge än värdebolagen och vi kommer därför inte nu att göra några större förändringar på det temat. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva fondportföljer, läs här .

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.