Stigande räntor ger skakig börs

Det svenska indexet OMXS30 startade månaden bra med två starka veckor. Från mitten av månaden var det sen något skakigare, men indexet stängde ändå till slut på cirka 3 procents uppgång för februari. Trots att det börjar se lite skakigare ut på börsen än det gjort sedan återhämtningen började så är vi inte allt för oroliga. De stöd och stimulanser som rullats ut har gett ordentlig skjuts till börsen, men detta börjar nu avta. Det är också helt naturligt att börsen börjar svaja lite efter en så stark period, då det mesta som är positivt nu börjar vara inprisat i dagens nivåer. Dock tror vi fortfarande att börsen har mer att ge, både på grund av att vaccineringen fortsätter att ge effekt, samt att arbetslöshet, ränteläge och andra faktorer inte ger anledning till någon stor oro.

Riksbanken höll sitt penningpolitiska möte den 9 februari där man beslutade ett bibehålla reporäntan på noll procent. I protokollet från mötet går att läsa att man fortsätter att stödja marknaden genom att fortsätta köpa tillgångar inom ramen för de 700 miljarder som man tidigare beslutat om. Vidare konstaterades att den andra vågen av smittspridning bromsade in återhämtningen i världsekonomin, men att svensk ekonomi var mer motståndskraftig än mot den första vågen, vilket så klart härleds till de stora ekonomiskpolitiska åtgärder som satts in sedan dess. Ledamöterna betonade vikten av fortsatt beredskap, och man uteslöt inte att återigen sänka reporäntan om behov av mer stimulans skulle uppstå.

I USA gick börserna åt olika håll där Nasdaq stängde månaden på minus cirka 1,5 procent och Dow Jones steg med nästan 2,5 procent. Nasdaq började tappa redan i mitten på februari vilket fortsatte månaden ut, innan det återigen stabiliserade sig i början av mars. Även andra börser världen över hade liknande resa under februari. Det som utlöste nedgångarna är den amerikanska 10-årsräntan som började stiga kraftigt i mitten på februari, och även om nivån på räntan i sig inte är oroande, så var det takten som oroade. Räntan som ligger på historiskt sätt låga nivåer, trots att den ökat med över 100 procent sedan i höstas, har en bra bit kvar innan vi kan börja prata om normalläge, så att det blir lite stökigt börsklimat på grund av ränteoro kan vi nog räkna med framöver.

I Storbritannien steg arbetslösheten till 5,1 procent vilket är den högsta siffran på fem år. Det är troligt att arbetslösheten fortsätter att stiga i landet då regeringen nu börjar dra tillbaka stödet som möjliggjort för arbetsgivare att permittera sina anställda för att undvika avskedningar.

Oljepriset steg till över 67 dollar/fatet vilket är den högsta nivån på över ett år. Att man har kommit igång med vaccineringen i de utvecklade länderna ses av analytikerna som starten på utfasningen av hårda restriktioner, och att efterfrågan på energi återigen kommer öka.

Astra Zenecas vaccin blev i början av februari godkänt för alla under 65 år inom EU. Nu i början på mars ändrades godkännandet till att innefatta alla personer över 18 år. Detta innebär att det nu finns tre olika vaccin tillgängliga inom EU.

Vår syn på marknaden är att vaccineringen ger stöd till fortsatt uppgång globalt. I och med att fler människor blir vaccinerade kommer man succesivt att släppa på restriktioner och fler verksamheter kommer kunna öppna upp och försöka återgå till någon typ av normalläge. Det vi måste beakta är att de flesta länder har haft mycket strängare restriktioner än vi haft i Sverige, och att när dessa väl släpps så finns ett stort uppdämt behov att få komma ut och återgå till ett mer normalt sätt att leva på.

För våra Aktiva fondportföljer är vi mycket nöjda med förvaltningsåret 2020, och alla portföljer har presterat bättre än sina jämförelseindex. Även inledningen på 2021 har gett goda resultat. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva ondportföljer, läs här.

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.