Nyheterna om covid-19 fortsätter att styra börsens riktning

Börserna hade en bra start på året och det var breda uppgångar under årets första veckor. Månaden avslutades dock något mer pessimistiskt, men svenska börsen lyckades ändå stänga månaden på plus 2,5 procent. I USA och Europa var det dystrare och börserna stängde på minus cirka 1 procent vardera.

Trots att man skulle vilja lämna Covid-19 bakom sig och börja 2021 med optimism, så är det fortfarande det som styr de globala börserna. Virusspridning, vaccinering, stödpaket och andra nyheter är hela tiden i ropet, och beroende på om de är positiva eller negativa styr de börserna uppåt eller nedåt.

Riksbankschefen Stefan Ingves befann sig i finansutskottet för utfrågning om finansiell stabilitet. Ingves konstaterade det självklara att: ”Pandemin har satt ett stort avtryck på ekonomin i både Sverige och globalt”. Han lyfte också fram att de omfattande stödåtgärder som regeringar, centralbanker och myndigheter gjort har bidragit till att vi undvikit en global finanskris.

Internationella valutafonden, IMF, lämnade ett utlåtande om Sveriges ekonomi och konstaterade att Sveriges ekonomi stått sig bättre än många av våra europeiska grannar, mycket tack vare snabba makroekonomiska policys samt andra unika ekonomiska åtgärder. Resultatet av detta blev att ekonomin spås ha sjunkit med cirka 3 procent under 2020, vilket är lägre än snittet för EU. IMF skriver också att det stora stödpaket, motsvarande 12 procent av Sveriges BNP, som presenterades under året var bidragande till att vi undvek en finanskris.

I USA har Joe Biden nu flyttat in i vita huset, överlämningen var historisk då det är första gången som en avgående president inte deltar i ceremonin. Demokraterna har också säkrat majoritet i senaten vilket kommer underlätta för Joe Biden att få sina förslag igenom. Det största och viktigaste just nu är det stödpaket på 1900 miljarder dollar för att stimulera ekonomin och påskynda återhämtningen.

Stormningen av Kapitolium som ägde rum den 6 januari var ett slag mot demokratin och vi var många som fasades av bilderna som sändes ut. Fem personer omkom under dagen då protestanterna lyckades ta sig in i byggnaden och tillfälligt avbryta processen där Joe Biden officiellt skulle utses till USA:s president. Börserna påverkades inte nämnvärt av denna oro utan fortsatte uppåt till slutet av januari.

Vår syn på marknaden kvarstår från tidigare och vi är försiktigt positiva till börsen. Vi tror att börsen har mer att ge, men att det finns orosmoln där ute. De höga värderingarna är ett sådant, samt eventuellt höjda räntor. En höjning av räntorna ser dock inte ut att ske i närtid, men någon gång måste staternas underskott finansieras.

För våra Aktiva Fondportföljer är vi mycket nöjda med förvaltningsåret 2020, och alla portföljer har presterat bättre än sina jämförelseindex. Även inledningen på 2021 har gett goda resultat. Vill du veta mer om Maxfonder.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här .

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.