Kategori | Räntefonder -0,61% i år

Räntefonder

Räntefonder placerar enbart i räntebärande värdepapper, som till exempel statsskuldväxlar och stats- och bostadsobligationer med en given ränta. Räntefonder bruka delas in i Långa räntefonder och Korta räntefonder. Räntefonder som placerar i obligationer och andra ränteplaceringar med lång löptid kallas för långa räntefonder eller obligationsfonder. Andra räntefonder som placerar i räntebärande papper med kortare löptid (mindre än ett år) tillexempel statsskuldsväxlar kallas för korta räntefonder, penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder. En annan form av räntefonder är realräntefonder, dessa fonder placerar i realränteobligationer med lång löptid och kompenserar spararen för inflationen.

En räntefond kan användas som en komponent för att minska risken i din fondportfölj. Risken i din portfölj bör anpassas efter din ekonomiska situation, placeringshorisont och risknivå.

Det finns en annan form av långa räntefonder som kallas för High Yield fonder. De placerar i utländska företagsobligationer med en hög risk och med ett lågt kreditbetyg. Dessa fonder kan ur en risksynpunkt närmare jämföras med aktiefonder än räntefonder.

Vad är en statskuldväxel?
Statsskuldväxlar ges ut av staten och är ett räntebärande värdepapper med en kortare löptid än ett år.

Vad är en obligation?
En obligation är en skuldförbindelse som gäller under minst ett år (löptiden).

Placera i Sverige eller utomlands
En räntefond placerar antingen i svenska värdepapper eller i utländsk värdepapper. I Sverige är svenska staten genom Riksgäldskontoret och de stora bolåneinstituten stora utgivare av räntebärande värdepapper. Utomlands är det oftast precis likadant, d v s staten och bolåneinstituten är de stora utgivarna. Investerar du i en räntefond som placerar utomlands ska du tänka på att avkastningen även påverkas av att den svenska kronans värde förändras, i förhållande till valutorna i de länder där fonden placerar.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Analys Räntefonder 2019-08-12
Information saknas, för att ta del av analyser och marknadskommentarer vänligen se vårt flöde för nyheter . Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Räntefonder

 FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
Arctic Nordic Corporate Class A 1 633,96 1,04% 3 ej betygsatt Köp  
Storm Bond RC NOK 151,63 0,95% 4 ej betygsatt Köp  
FIRST High Yield 973,81 0,73% 3 ej betygsatt Köp  
Arctic Return Class R 1 117,65 0,64% 2 ej betygsatt Köp  
Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)SEK-H1 9,51 0,63% 4 ej betygsatt Köp  
Handelsbanken Euro Ränta 2 007,63 0,45% 4 ej betygsatt Köp  
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc SEK H 98,05 0,41% 4 ej betygsatt Köp  
Storm Bond RC SEK 121,89 0,38% 4 ej betygsatt Köp  
Case Fair Play 170,17 0,37% 4 ej betygsatt Köp  
DNB High Yield retail A SEK 103,83 0,30% 4 ej betygsatt Köp  
        
Resultat 1-11 av 348
Resultat per sida: